Dichtingen voor toepassingen met groene waterstof

Power-to-X: Groene waterstof is de energiebron van de toekomst

Wereldwijd waterstofinitiatief

Waterstof – kansen, uitdagingen en oplossingen door KLINGER" Interview met expert Norbert Weimer, manager KLINGER Germany

Over Norbert Weimer

Op welke gebieden wordt waterstof al als energiebron gebruikt?

Waar ziet u in de toekomst de belangrijkste toepassingen voor waterstof?

Wat zijn de grootste uitdagingen bij de behandeling van waterstof en welke oplossingen biedt KLINGER?

Sectorkoppeling als mondiale opdracht

Waterstof

Waterstof is een moleculair gas met de chemische notatie H.   Op aarde is het gebonden aan water. Bijgevolg maakt het deel uit van bijna elke organische verbinding. Water wordt gevormd wanneer waterstof reageert met zuurstof. En omdat de reactie exotherm is (warmte produceert), is energie een bijproduct.

Grijze waterstof

wordt verkregen uit fossiele brandstoffen zoals petroleumgas of steenkool.  CO2 komt vervolgens in de atmosfeer terecht en draagt bij tot het broeikaseffect. Een voorbeeld: Bij de productie van één ton waterstof komt ongeveer tien ton koolstofdioxide vrij. De productie van waterstof uit fossiele brandstoffen is momenteel nog steeds de meest gangbare productiemethode.

 

Blauwe waterstof

is grijze waterstof waarvan de CO2 tijdens de productie wordt afgescheiden en opgeslagen (CO2-afvang en -opslag). Het wordt opgeslagen in ondergrondse cavernes of verder verwerkt als grondstof in de chemische industrie. Tijdens dit proces van waterstofproductie komt er geen CO2 in de atmosfeer terecht. Dit proces kan dus als CO2-neutraal worden beschouwd.

 

Turquoise waterstof

is een bijproduct van de thermische ontleding van methaan. Voorwaarde voor de CO2-neutraliteit van dit type waterstof is dat de benodigde hogetemperatuurreactor wordt gevoed met hernieuwbare energie en dat in plaats van CO2 vaste koolstof wordt geproduceerd.

 

Groene waterstof

wordt geproduceerd met 100 procent hernieuwbare elektriciteit en is dus echt CO2-neutraal.

Waterstof + zuurstof = energie

Net als elektriciteit is waterstof geen primaire energiebron die gewoon kan worden ontgonnen en gebruikt. Waterstof moet worden geproduceerd, waarvoor een bepaalde hoeveelheid energie nodig is. Afhankelijk van de energiebron wordt waterstof ingedeeld op een gekleurde schaal.

Duurzaamheid

Waterstof is pas echt groen als de elektriciteit die voor de productie ervan wordt gebruikt ook groen is. Als fossiele brandstoffen zoals petroleumgas of steenkool worden gebruikt, komt er bij de synthese nog steeds CO2 vrij. Als de energie die nodig is voor de productie van waterstof groen is, kan waterstof worden gebruikt als een volledig CO2-neutrale energiedrager.

Veilige behandeling: elastomeer-, PTFE- en vezelversterkte pakkingen

Power-to-X

Stroomopwekking met behulp van hernieuwbare energie

Waterstofproductie door middel van elektrolyse

Distributie en opslag

Productie van methanol

Productie van e-brandstoffen

KLINGER-pakkingen en hun toepassingsspectrum voor waterstof en P2X-stappen:

Elastomeer pakkingen

Grafietlaminaatpakkingen

Vezelversterkte pakkingen

Pakkingen op basis van PTFE

Voor meer informatie over dichtingen voor groene waterstof:
...

Veerle de Blomme

Internal Sales Manager